Meteen naar de inhoud
Home » R-wps-veilige-stad-NL

R-wps-veilige-stad-NL

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Rudi Vervoort
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang

Nawal Ben Hamou
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting en Gelijke Kansen

Antwoord

We steunen delen van dit voorstel
en kunnen die delen invoeren.

Toelichting

De structuur en de werking van de geïntegreerde politie (federale politie en lokale politie) worden geregeld door de federale wetgeving. Het operationele beheer staat onder het exclusieve toezicht van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie wat de federale politie betreft, en onder het exclusieve toezicht van de gemeenten (burgemeesters en politieraad) wat de lokale politie betreft. Het Brussels Gewest heeft geen controlebevoegdheden over de veiligheidsdiensten en kan dus geen invloed uitoefenen op de manier waarop de politie functioneert.

Sinds de 6de staatshervorming is het Gewest echter verantwoordelijk voor de coördinatie van het veiligheidsbeleid in het Brussels Gewest. Dit wordt weerspiegeld in de uitvoering van een vierjarenplan, het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP), dat 14 prioriteiten groepeert, die elk profiteren van acties die rechtstreeks door het Gewest worden gefinancierd of door de gewestelijke besturen in hun reguliere werking worden ondersteund. Het plan wordt uitgevoerd door een administratie onder toezicht van de minister-president, safe.brussels, en gecontroleerd door het CoReS (Gewestelijke Veiligheidsraad), waarin de minister-president, de Hoge Ambtenaar, de 19 burgemeesters, de 6 politiezones en de Procureur des Konings zetelen.

Van de ongeveer zestig ontwikkelde maatregelen vermelden we concreet de maatregelen die gericht zijn op :

  • het verbeteren van de organisatie van de openbare ruimte, in het bijzonder met de creatie van twee ‘Security by Design’-gidsen, die zijn gebruikt voor de herinrichting van de Schuman-rotonde, de omgeving van scholen en de verbetering van de openbare verlichting;
  • het vergroten van de deskundigheid en technische middelen van politiekorpsen door hen te voorzien van een gewestelijk cybercentrum uitgerust met de nieuwste technologieën;
  • het organiseren van opleidingen in de Brusselse Politieschool gericht op het bestrijden van vooroordelen, racisme en discriminatie.

In het kader van de bevoegdheid Gelijke Kansen van de staatssecretaris hebben verschillende acties uit het Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen betrekking op de openbare ruimte en de wens om die veiliger te maken voor vrouwen. Equal.brussels is als partner betrokken bij verschillende acties, zoals met name het inrichten van een opleidingsmodule rond de strijd tegen seksistische intimidatie in de openbare ruimte, of het besteden van bijzondere aandacht aan intimidatie en geweld in de openbare ruimte in de gids “Security By Design”. Daarnaast hebben de staatssecretaris en de minister-president in november jongstleden een campagne ‘Join the fam’ gelanceerd, om de strijd tegen intimidatie in de openbare ruimte en seksueel geweld in het uitgaansleven onder de aandacht te brengen. Het doelpubliek van deze campagne zijn getuigen van dit soort geweld. De campagne heeft tot doel de 5D-methode bekend te maken, een methode die leert hoe je als omstaander moet reageren.

Een andere actie, die door Brussel Plaatselijke Besturen werd uitgevoerd, betreft een opleiding over het thema gender en de stad, bestemd voor het gemeentepersoneel. Dankzij deze opleiding kunnen de gemeenten bij de inrichting van de openbare ruimte rekening houden met het genderaspect, waardoor het stedenbouwkundig beleid toegankelijker en inclusiever wordt voor iedereen.