Meteen naar de inhoud

Over ons

Live here. Speak, hear.

Het Manifest van de Internationale Brusselaar is het eindresultaat van de campagne Live here. Speak, hear. Dit vernieuwende democratisch participatieproject bood Internationale Brusselaars de kans om hun stem te laten horen over het regionale beleid dat hun dagelijks leven beïnvloedt. Het manifest zal worden voorgesteld aan de leden van het Brussels Parlement op 28 april 2022, de Dag van de Internationale Brusselaar. Dat zal het einde betekenen van Live here. Speak, hear. maar het is nog maar het begin voor Brussels Voice!

Waarom?

Internationale Brusselaars maken een derde van de bevolking van ons Gewest uit en zijn een vitaal onderdeel van onze economie en ons culturele leven. Zij bouwen in Brussel een leven, een carrière en een thuis op, maar zij kunnen momenteel niet stemmen bij de gewestverkiezingen voor het Brussels Parlement en een impact hebben op de regeringsvorming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit democratisch tekort is onrechtvaardig voor Internationale Brusselaars die hun stem willen laten horen en hun ideeën willen delen. Het betekent ook dat het gewestelijk beleid wordt gemaakt zonder rekening te houden met de meningen en bekommernissen van een groot deel van de bevolking. Dankzij participatieprojecten zoals dit kunnen internationale Brusselaars hun stem laten horen, zeggen wat hen aanbelangt en hun voorstellen voor het Gewest delen.

Wie?

Dit project werd geleid door de Internationale Brusselaars die zich inschreven op ons digitaal platform en deelnamen aan de workshops beleidsontwikkeling. Het werd uitgevoerd door commissioner.brussels op initiatief van Pascal Smet, Brussels staatssecretaris voor Europese en internationale betrekkingen.

Deelname stond open voor alle internationale Brusselaars: inwoners van Brussel met een niet-Belgische nationaliteit. De Gewestregering heeft het Commissariaat voor Europa en de Internationale Organisaties (commissioner.brussels) belast met de bijzondere opdracht om de relaties te vergemakkelijken tussen de gewestelijke overheden en de mensen die in Brussel wonen omdat ze in de internationale sector werken. De voorlichting en promotie waren dus vooral op deze groep gericht. Niettemin blijkt uit de verzamelde gegevens over de deelnemers een reële diversiteit qua geslacht, leeftijd, arbeidssituatie en nationaliteit, met een evenwichtige deelname van EU- en niet-EU-burgers.

De website en het volledige Manifest van de Internationale Brusselaar bieden een fascinerende momentopname van de relatie van deze gemeenschap met het Gewest, alsook een reeks concrete oplossingen voor belangrijke beleidsuitdagingen. Het zal interessant zijn voor zowel regionale beleidsmakers als Internationale Brusselaars die willen zien hoe hun gemeenschap zich uitspreekt en bij uitbreiding voor iedereen die geïnteresseerd is in democratische participatie of de toekomst van Brussel.

Onze doelstellingen

Met dit project is een nieuwe democratische ruimte gecreëerd. De projectpartners nemen geen standpunt in over de eigenlijke voorstellen in het Manifest, maar we waren er trots op de Internationale Brusselaars te kunnen ondersteunen bij de uitwerking ervan. We geven ze nu door aan de gewestregering en het Brussels parlement voor overweging en debat.

Vooruitblikkend zijn de voorbereidingen aan de gang voor de lancering van een stabieler kader op langere termijn voor de deelname van Internationale Brusselaars aan de beleidsvorming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ontdek onze volgende activiteiten, rechtstreeks in uw inbox

Door u in te schrijven op de mailinglist van Brussels Voice, gaat u ermee akkoord dat commissioner.brussels uw persoonlijke gegevens opslaat en verwerkt in overeenstemming met de GDPR-bepalingen. Wij zullen contact met u opnemen om u op de hoogte te houden van activiteiten of evenementen van Brussels Voice, en om informatie te delen die van belang kan zijn voor de internationale gemeenschap van Brussel. U kunt zich op elk moment uitschrijven van de lijst door een e-mail te sturen naar brusselsvoice@commissioner.brussels

(c) 2022 rights reserved