Meteen naar de inhoud
Home » R-aps-gratistolkdiensten-NL

R-aps-gratistolkdiensten-NL

Dit antwoord is van welk(e) lid of leden van de regering?

Sven Gatz
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel

Antwoord

We steunen delen van dit voorstel,
en kunnen die delen invoeren.

Toelichting

Dit soort diensten wordt beschikbaar gesteld tegen toegankelijke tarieven (en gratis voor bepaalde categorieën van de bevolking en bepaalde procedures), met de steun van het Gewest, om burgers te helpen bij hun procedures en contacten met overheidsdiensten: