Meteen naar de inhoud

Methode

De beleidsvoorstellen in het Manifest van de Internationale Brusselaar zijn niet uit het niets ontstaan. Ze zijn door Internationale Brusselaars zelf ontwikkeld via het democratisch participatieproject Live here. Speak, hear. Tussen mei en december 2021 hebben duizenden mensen deelgenomen aan dit vernieuwende proces, dat online en on-site activiteiten combineerde.

In vier elkaar aanvullende fasen ging Live here. Speak, hear. verder dan een klassieke raadpleging en evolueerde naar democratische co-creatie van beleid. De outputs van elke fase werden de inputs van de volgende, met in elke fase een democratische en participatieve aanpak. Dit betekent dat de uiteindelijke voorstellen die in workshops in kleine groepen zijn opgesteld, nog steeds representatief zijn voor de hoop en zorgen van diegenen die online hun Brussels Voice hebben laten horen.

WAT IS DE VOLGENDE STAP?

Dit manifest zal worden gelanceerd en aan het Brussels Parlement worden voorgelegd op de eerste Dag van de Internationale Brusselaar. Dat evenement zal ook het einde van het project Live Here. Speak, hear. maar is alleen maar het begin van een veelbelovend nieuw hoofdstuk voor Internationale Brusselaars en hun Brussels Voice! De volgende stappen liggen in handen van zowel de gewestelijke overheden als de Internationale Brusselaars zelf, maar er zijn twee hoofdlijnen voor actie.

  1. Wat doen we met de voorstellen in het manifest?
    Nu de internationale Brusselaars hun stem hebben laten horen, is het belangrijk dat de gewestregering en het Brussels Parlement hun ideeën erkennen en er een antwoord op geven. Welke voorstellen kunnen worden doorgevoerd en wanneer? Welke voorstellen kunnen niet in hun huidige vorm worden toegepast, maar leggen wel verlangens en bezorgdheden bloot waar het Gewest mee aan de slag kan? Beleidsmakers, nu is het aan jullie!
  2. 2. Wat is de toekomst van de democratische participatie voor Internationale Brusselaars?
    Het antwoord op
    Live here. Speak, hear. en het engagement van de deelnemers hebben aangetoond dat de internationale gemeenschap een betekenisvolle stem in het gewestelijke beleid wil. Welke vorm zal dit proces in de toekomst aannemen? Dat is een thema voor toekomstige onderhandelingen tussen beleidsmakers en Internationale Brusselaars. Dit manifest bevat echter wel al een paar voorstellen en principes.

Het verhaal tot dusver

Verzamelen van ideeën
Juni – September 2021

Internationale Brusselaars werden uitgenodigd om hun ideeën en voorstellen voor het Gewest in te dienen op een digitaal platform. Op enkele maanden tijd verzamelden we meer dan 250 ideeën over alle aspecten van het leven in Brussel.

Stemronde
Oktober 2021

Internationale Brusselaars keerden terug naar het digitale platform om te zeggen of ze het eens of oneens waren met de ideeën die in fase 1 waren verzameld Dankzij een proactieve outreachcampagne waren er aan het eind van deze fase 1395 mensen geregistreerd en hadden zij 9710 keer gestemd! Dankzij deze aanpak konden de ideeën op een democratische manier worden gefilterd, terwijl het gemak waarmee kon worden deelgenomen en het brede publiek het proces echte legitimiteit verlenen.

Van ideeën tot oplossingen
November 2021

Nu de ideeën verzameld en gerangschikt zijn, was het tijd om elkaar persoonlijk te ontmoeten en de workshops te starten! In deze fase werkten Internationale Brusselaars de ideeën van het digitale platform uit en brachten ze de bekommernissen en voorstellen van hun gemeenschap in kaart. 148 mensen schreven zich in voor de workshops, die levendige avonden van debat, brainstorming en creatieve interactie waren. Na drie drukke sessies hadden we 166 constructieve oplossingen gegroepeerd rond de zes onderwerpen die nu het Manifest structureren.

Van oplossingen naar beleidsvoorstellen
December 2021

In deze laatste fase verlegden we echt de grenzen van democratische participatie. Kleine groepen Internationale Brusselaars gingen rond de tafel zitten met academische experts om concrete, implementeerbare beleidsvoorstellen uit te werken, geïnspireerd door de clusters van ideeën die in Fase 3 waren ontwikkeld. De deelname was noodzakelijkerwijs beperkt: 45 mensen schreven zich in voor de zes thematische sessies, maar zij baseerden hun werk op de outputs van fase 3. Het resultaat waren de 22 beleidsvoorstellen die hier in het Manifest van de Internationale Brusselaar worden voorgesteld.

Het verhaal tot dusver

Verzamelen van ideeën
Juni – September 2021

Internationale Brusselaars werden uitgenodigd om hun ideeën en voorstellen voor het Gewest in te dienen op een digitaal platform. Op enkele maanden tijd verzamelden we meer dan 250 ideeën over alle aspecten van het leven in Brussel.

Stemronde
Oktober 2021

Internationale Brusselaars keerden terug naar het digitale platform om te zeggen of ze het eens of oneens waren met de ideeën die in fase 1 waren verzameld Dankzij een proactieve outreachcampagne waren er aan het eind van deze fase 1395 mensen geregistreerd en hadden zij 9710 keer gestemd! Dankzij deze aanpak konden de ideeën op een democratische manier worden gefilterd, terwijl het gemak waarmee kon worden deelgenomen en het brede publiek het proces echte legitimiteit verlenen.

Van ideeën tot oplossingen
November 2021

Nu de ideeën verzameld en gerangschikt zijn, was het tijd om elkaar persoonlijk te ontmoeten en de workshops te starten! In deze fase werkten Internationale Brusselaars de ideeën van het digitale platform uit en brachten ze de bekommernissen en voorstellen van hun gemeenschap in kaart. 148 mensen schreven zich in voor de workshops, die levendige avonden van debat, brainstorming en creatieve interactie waren. Na drie drukke sessies hadden we 166 constructieve oplossingen gegroepeerd rond de zes onderwerpen die nu het Manifest structureren.

Van oplossingen naar beleidsvoorstellen
December 2021

In deze laatste fase verlegden we echt de grenzen van democratische participatie. Kleine groepen Internationale Brusselaars gingen rond de tafel zitten met academische experts om concrete, implementeerbare beleidsvoorstellen uit te werken, geïnspireerd door de clusters van ideeën die in Fase 3 waren ontwikkeld. De deelname was noodzakelijkerwijs beperkt: 45 mensen schreven zich in voor de zes thematische sessies, maar zij baseerden hun werk op de outputs van fase 3. Het resultaat waren de 22 beleidsvoorstellen die hier in het Manifest van de Internationale Brusselaar worden voorgesteld.

Ontdek onze volgende activiteiten, rechtstreeks in uw inbox

Door u in te schrijven op de mailinglist van Brussels Voice, gaat u ermee akkoord dat commissioner.brussels uw persoonlijke gegevens opslaat en verwerkt in overeenstemming met de GDPR-bepalingen. Wij zullen contact met u opnemen om u op de hoogte te houden van activiteiten of evenementen van Brussels Voice, en om informatie te delen die van belang kan zijn voor de internationale gemeenschap van Brussel. U kunt zich op elk moment uitschrijven van de lijst door een e-mail te sturen naar brusselsvoice@commissioner.brussels

(c) 2022 rights reserved